Vår vision

Vi på Business Dog har en vision om att:

  • Göra Gott!
  • Öka hundarnas värde
  • Höja Hundpassarens/Dogwalkerns arbetsvärde
  • Få många nya kompetenta medarbetare
  • Sverige har idag många hundar, det föds några tusen till per år och enligt senaste prognosen ökar det med ca 5 000 hundar per månad. Hunddagisplatser finns idag men inte tillräckligt många, lokaler är svåra att få tag på och när flertal hundägare arbetar dagligen uppstår ett stort behov.

Vill du delta och komma i arbete? Anmäl dig då till vår utbildning.

Om vi fångar en bråkdel av dessa hundar, hjälper våra älskade hundägare med deras stressade situation samt aktiverar dem till ett innanförskap i hundarnas värld, kommer vi ha betydligt fler trevliga hundar samt en enorm potential att göra just GOTT!

Det ska vara gott att vara hund!